Hem

En del av Pensionerade Lärares RiksförbundVarmt välkomna till aktiviteterna i Värmland

Du som inte är lärare är också välkommen som medlem

Välkommen!


till aktiviteterna inom Värmlands krets av PLR.

Höstprogram

Klicka här!

För att läsa  programmet

Kontakt

Välkommen som medlem,

klicka här! för att komma i kontakt med oss

Nyfiken på PLR?

Du som inte är medlem kan få bli ”novis” under ett år i PLR för att upptäcka oss.

Det gäller alla som varit fackligt anslutna och avslutat jobbet i skola-utbildning. Du kan läsa vår medlemstidning på vår hemsida, www.plrsverige.se , delta i våra arrangemang och känna dig för.


Vi vill ha din e-postadress, postadress och telefonnummer för att kunna meddela dig vad vi har på gång!

För den som sedan vill bli medlem kostar det 200 kr./år inklusive medlemsförsäkring i samband med våra arrangemang. För par 300 kr. !                                                             

Styrelsen                    


Vid vårt årsmöte 14 februari på Café Iris och Kulturskolan valdes en ny styrelse. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har funderingar kring vår verksamhet!

Ordf. Rolf Jernstedt 054-24 07 06     mail: rolf.jernstedt@tyfonmail.se       

V. ordf. Conny Mattsson 0553-41171                     

Kassör Carin Larsson  076-6133041 ( Steve Magnusson avtackades efter 17 år(!) som kassör)

Sekr. Eva Kragh 070-643 02 73 

Ulla Neräng 076-802 38 22                               

Allt i allo Lilian Gerlach 070-329 26 91Copyright @ All rights reserved