Program

En del av Pensionerade Lärares Riksförbund

Värmlandskretsen av PLR samarbetar med Lärarförbundet SPRF och Lärarnas Riksförbund


6 februari


Ordinarie årsmöte kl. 14.00

Riksförbundet upphörde i somras, men ute i landet kommer några av de tidigare kretsarna att bestå, med ändrade namn, ändrade stadgar men med ungefär samma goda programverksamhet som tidigare. Vi i Värmland hör till dessa: Vi  fortsätter och bli fler medlemmar som gör verksamheten ändå bättre!

Kl. 14.00 samlas vi i Seniorenas Hus, översta våningen för att bekanta oss med en spännande gäst,  fatta årsmötesbeslut och informera om vårens PLV-aktiviteter( vi heter ju Pensionerade Lärare Värmland) .Vår nybildade Värmlandsföreningen bjuder på fika.                  Välkommen till mötet!Vårresa i väst

Copyright @ All rights reserved